Survey voor Building Professionals

Deze survey valt binnen het doel van EDUCATE Action om te beoordelen wat de huidige stand van ‘state of the art’ zaken is met betrekking tot milieu bewustzijn, kennis en benodigdheden binnen de praktijk van de architectuur. Het doel is om te voldoen aan bestaande energie regelementen en gezette milieu doelen binnen het kader van creative architectuur ontwerpen.

Antwoorden voor sectie A,B en C zullen worden geanalyseerd door het Action Consortium om anonieme statistieken te verkrijgen waardoor een beeld ontstaat van de professionele markt in termen van kennis en benodigheden voor duurzame ontwerpen volgens de doelen van het EDUCATE Action. Sectie D is uw kans om feedback te leveren in uw eigen worden.

A.U.B. vink in onderstaande lijst de categorie aan die uw opinie reflecteert of vink niet van toepassing aan. (n.v.t)

A. DUURZAME ONTWERP IN DE ARCHITECTUUR PRAKTIJK
Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens niet van toepassing
A1 Duurzaam Ontwerp representeert een kern onderdeel van de ontwerp benadering van uw praktijk
A2 Duurzaam Ontwerp levert een creatieve bijdrage en inspiratie voor uw ontwerp
A3 De volgende thema’s representeren een hoofd prioriteit in uw ontwerp:
- Passief ontwerp
- Energie-efficiënt en CO2 neutraal ontwerpen
- Vernieuwbare energiesystemen
- Gebruikers comfort en welzijn
- Ecologisch beheer van bronnen
-Sociale duurzaamheid
- Anders (a.u.b specificeren)
A4 Uw praktijk geeft hoofd prioriteit aan duurzaam ontwerp in de volgende ontwerp fases:
- Conceptuele fase
- Schematisch ontwerp
- Detaillerings fase
- Specificatie van producten en materialen
A5 Als professioneel ontwerper zijn de volgende methoden nuttig om u van informatie over duurzame ontwerp te voorzien
- Gespecialiseerde opleiding
- Congressen / conferenties
- Literatuur en Publicaties
- Websites en media (artikelen, televisie,...)
- Informatie over materialen, producten en voorbeeldprojecten
A6 De volgende instanties zijn geschikt om professionele trainingen over duurzame ontwerpen te geven:
- Universiteiten / Hogescholen
- Professionnele organen / Architecten Register
- Privé ondernemingen en adviseurs
B. DUURZAME ONTWERP IN OPLEIDING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING
Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens niet van toepassing
B1 Architekten in uw land zijn bewust over het belang van duurzaam ontwerpen
B2 Bij deanstellig van architekten binnen uw bedrijf zijn de vaardigheden met betrekking tot duurzaam ontwerpen van belang
B3 Duurzaam ontwerpen zou een onderdeel moeten zijn van het architectuur opleiding curriculum
B4 Competenties in duurzaam ontwerpen zou verplicht moeten zijn voor professionele registratie
B5 Is het belangrijk dat het architecten register cursusen organisiert over duurzaam ontwerpen
B6 Volgens de ervaring in uw praktijk, meer informatie wordt vereist door architecten in deze gebieden:
- Passief ontwerp
- Energie-efficiënt en CO2 neutraal ontwerpen
- Vernieuwbare energiesystemen
- Gebruikers comfort en welzijn
- Ecologische beheer van bronnen
- Sociale duurzaamheid
- Anders (a.u.b specificeren)
C. DUURZAAM ONTWERPEN IN REGLEMENTEN EN KLANTEN EISEN
Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens niet van toepassing
C1 Reglementen in uw land ondersteunen adequate duurzaam ontwerpen in praktijk
C2 De volgend kan bijdrage aan de implementatie van duurzaam ontwerpen in de praktijk:
- Overheidsinstellingen
- Architecten Register
- Universiteiten
- Privé opdrachtgever
C3 Uw publieke opdrachtgevers zien duurzaam ontwerpen als een kans buiten het voldoen aan regelmenten
C4 Uw privé opdrachtgevers zien duurzaam ontwerpen als een kans buiten het voldoen aan regelmenten
C5 De volgende doelen zijn belangrijk voor uw opdrachtgevers tijdens het formuleren van het ontwerp vraag:
- Reductie van Investeringen / Inleg kapitaal
- Reductie van overgie energie kosten tijdens het gebouw leeftijd
- Minimalisatie van CO2 emissies
- Esthetisch waarde
- Gebruikers comfort en welzijn
- Financiele stimulansen (subsidies)
- Ecologische / Ethische kwesties
- Anders (a.u.b specificeren)
C6 Het algemene publiek kan beter inlichtingen krijgen over duurzaam ontwerpen via de volgende:
- Reclame (b.v. brochures)
- Websites en media (artikelen, televisie)
- Gratis workshops en symposia
- Exposities / Tentoonstelling
D. PERSOONLIJKE FEEDBACK
D1 Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor het implementeren van duurzaam ontwerpen in de architektuur praktijk?
D2 Welke kansen kan een effective implementatie van duurzaam ontwerpen bijdragen aan uw praktijk?
D3 Ander commentaar?

Bedankt voor uw tijd!

If you would like to be kept informed about the EDUCATE Action, download documents and gain access to other relevant information (news, events, etc.), you can subscribe to the freely distributed EDUCATE monthly newsletter at the following link: https://www.educate-sustainability.eu/subscribe.php

Privacy Statement

The EDUCATE Consortium will endeavour to safeguard the confidentiality of all the information received. All personal data will be treated in accordance with the Data Protection Act (United Kingdom). Individual identities of respondents will not be revealed to any third party and none of the personal comments will be made public or be recognisable in any published material. See our full Privacy Policy for more information.

 

Supported by: