FELMÉRÉSI ADATLAP ÉPÍTÉSZIRODÁK RÉSZÉRE

Ez a Felmérési adatlap része az EDUCATE Projektnek, amelynek célja felmérni, hogy az építészeti / környezet- tervezési gyakorlatban milyen mértékű a környezettudatosság és a fenntartható építésre való törekvés és tudás, mellyel elősegíthető, hogy az energetikai előírásoknak és a környezetvédelmi céloknak megfelelő építészet jöjjön létre.

Az EU országaiból bekért válaszokból az EDUCATE Konzorcium anonym összegezést és elemzést készít.

Kérjük, a válaszokból az Ön véleménye szerinti legmegfelelőbbet (vagy a „nem releváns” választ) jelölje be.

A. FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETTERVEZÉS A GYAKORLATBAN
Nagymér-tékben Igen Közöm-bös Nem Egyálta-lán nem Nem releváns
A1 A fenntartható környezettervezési elvek, mint szemlélet központi szerepet tölt be cégük tervezési gyakorlatában
A2 A fenntartható környezettervezés szemlélete inspirációt jelent, kreatív többletet ad az Önök építészeti produktumainak
A3 A következő szakterületeknek kiemelt jelentősége van cégük tervezési munkáiban:
- passzív ház tervezése
- energiahatékonyság, széndioxid / szénmonoxid szennyezés csökkentése
- megújuló energia rendszerek
- életminőség, komfort és egészségügyi szempontok
- a természetes erőforrásokkal való ökologikus gazdálkodás (pl. környezetbarát anyagok, vízgazdálkodás, szennyvízkezelés)
- társadalmi fenntarthatóság, társadalmi összefüggések
- egyéb (kérjük, nevezze meg)
A4 Cégük elsőbbséget biztosít a fenntartható környezet- tervezés szemléletének a tervezési folyamat alábbi fázisaiban:
- ajánlati és vázlatterv
- építési engedélyezési terv
- kiviteli terv és részlettervek
- termékek és anyagok kiválasztása
A5 A szakma gyakorlójaként az alábbiakat hasznosnak tartja arra, hogy tájékoztatást adjanak a fenntartható környezet- tervezésről:
- erre a témára szakosított továbbképzés
- konferenciák
- szakirodalom és kiadványok (belföldi, külföldi)
- honlapok, média (pl. cikkek, TV programok)
- anyag- és termékbemutatók
A6 Az alábbi szervezetek kellőképpen tájékozottak ahhoz, hogy képzést tartsanak a fenntartható környezet- tervezésről:
- felsőoktatási intézmények / egyetemek
- szakmai szervezetek / Építész Kamara
- magánvállalkozások és tanácsadók
B. FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETTERVEZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS A TOVÁBBKÉPZÉSBEN
Nagymér-tékben Igen Közöm-bös Nem Egyálta-lán nem Nem releváns
B1 Az Önök országában az építészek tudatában vannak a fenntartható környezettervezés fontosságának
B2 Amikor új kollégát alkalmaznak, cégük megkívánja a fenntartható környezettervezéshez szükséges tudást
B3 A fenntartható környezettervezésnek szerepelnie kell az építészeti oktatás tantervében
B4 A fenntartható környezettervezés terén való jártasságnak szerepelnie kellene a tervezői jogosultság feltételrendszerében
B5 Fontos, hogy a Építész Kamara a fenntartható környezet- tervezés tárgyában továbbképzést szervezzen
B6 Cégük tapasztalata szerint az építészeknek az alábbi területeken lenne több tájékoztatásra szüksége:
- passzív ház / környezet tervezése
- energiahatékonyság, széndioxid / szénmonoxid szennyezés csökkentése
- megújuló energia rendszerek
- életminőség, komfort és egészségügyi szempontok
- a természetes erőforrásokkal való ökologikus gazdálkodás (pl. környezetbarát anyagok, vízgazdálkodás, szennyvízkezelés)
- társadalmi fenntarthatóság, társadalmi összefüggések
- egyéb (kérjük, nevezze meg)
C. A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETTERVEZÉS JOGI HÁTTERE ÉS A MEGBÍZÓK ELVÁRÁSAI
Nagymér-tékben Igen Közöm-bös Nem Egyálta-lán nem Nem releváns
C1 Az Önök országában a szabályozások megfelelően elősegítik és támogatják a fenntartható környezet- tervezés gyakorlatban való elterjedését
C2 Az alábbi szervezetek képesek elősegíteni a fenntartható környezettervezés szemléletének gyakorlatban való elterjedését:
- kormányzati szervek
- Építész Kamara
- egyetemek
- magán megrendelők
C3 A közberuházásokat megrendelő megbízóik az előírásoknak való megfelelésen túl látják a fenntartható környezettervezésben rejlő egyéb lehetőségeket
C4 Magán megrendelőik az előírásoknak való megfelelésen túl látják a fenntartható környezettervezésben rejlő egyéb lehetőségeket
C5 Megrendelőik számára, amikor megbízást adnak Önöknek, fontosak az alábbiak:
- a befektetési összeg mérséklése
- az üzemeltetési költségek mérséklése (pl. energiatakarékosság)
- a széndioxid kibocsájtás minimalizálása
- esztétikai megjelenés
- életminőség, komfort, egészségügyi szempontok
- támogatások igénybevételének lehetősége
- ökológiai, morális indítékok
- egyéb (kérjük, nevezze meg)
C6 A nem-szakmai közönséget az alábbiak segítségével lehetne jobban tájékoztatni a fenntartható környezet- tervezésről:
- hirdetések (pl. nyomtatott kiadványok)
- honlapok és média (pl. cikkek, TV programok, stb.)
- nyílt konferenciák, beszélgetések, műhelymunkák
- kiállítások
D. SZEMÉLYES VÉLEMYÉNY
D1 Mit gondol, melyek a fenntartható környezettervezésnek a gyakorlatban való hatékony megvalósulásának a fő akadályai?
D2 Mit gondol, melyek a fenntartható környezettervezésnek a gyakorlatban való hatékony megvalósulásának a fő lehetőségei?
D3 Egyéb vélemény, javaslatok?

Köszönjük, hogy időt fordított a Felmérési adatlap kitöltésére!

Ha továbbra is szeretne tájékoztatást kapni az EDUCATE Projektről, vagy szeretne dokumentumokat letölteni, vagy további információkhoz hozzájutni (pl. hírek, események, stb.), térítésmentesen feliratkozhat az EDUCATE havi hírlevelére a következő linken: https://www.educate-sustainability.eu/subscribe.php

Titoktartási nyilatkozat:

Az EDUCATE Konzorcium vállalja minden bejövő információ bizalmas kezelését. Minden személyes adatot a Nagy-Britanniában érvényes Adatkezelési Törvénynek megfelelően fogunk kezelni. A Felmérési adatlapot megválaszoló egyének semmilyen adatát harmadik félnek nem adjuk át, és semmilyen egyéni választ nem hozunk nyilvánosságra és az nem lesz felismerhető semmilyen nyomtatott anyagban. Privacy Policy.

 

Supported by: